František Nádaždy a Alžbeta Báthoryová


pre seba i pre svojich potomkov do trvalého vlastníctva až 22. augusta 1602, pričom k záložnej sume ešte priplatil 36.000 zlatých. Na jeho osobu bolo viac sťažností obyvateľov Čachtíc za hrubé správanie, čo musel riešiť i kráľovský dvor. Pretože František Nádašdy 4. januára 1604 zomrel, Čachtický hrad aj s panstvom zdedila jeho vdova Alžbeta Báthoryová.
 

Čachtický hrad sa stal známym najmä zásluhou čachtickej panej Alžbety Báthoryovej. Ovládaná ukrutnou vášňou sadizmu sa dopustila zločinov, ktoré v Uhorsku a nielen tam, dovtedy, ale ani potom nemali obdoby. Medzi jej obeťami boli prevažne mladé dievčatá a ženy bez ohľadu na ich pôvod a národnosť. Jej prítomnosť znamenala nebezpečenstvo smrti prakticky pre hociktoré dievča či mladú ženu, a to nielen na jej panstvách a majetkoch, ale na každom mieste, kadiaľ jej povozy prechádzali. Tieto zločiny páchala dokázateľne celé štvrťstoročie, a to v rokoch 1585 – 1610.