Čachtice sú malebná obec s bohatou históriou. Pozrime sa spoločne na jej dejiny, na ťažký život v tej dobe, na pôsobenie neslávne známej Bátoričky, na hrad a na súvislosti s tým spojené.

Čachtický hradný vrch bol obývaný už v dobe predhistorickej. Svedčia o tom nálezy rôznych predmetov vykopaných priamo na nádvoriach hradu alebo v blízkosti hradieb. V tesnej blízkosti hradu sa nachádza staré slovanské hradisko na kopci Kačiš, v masíve Bakalár. Hrad sa vypína na dolomitovom kopci nad obcou Višňové.
Prvá písomná zmienka o obci Čachtice je z roku 1215, keď sa spomína farnosť a kostol sv. Antona. Prvá písomná zmienka o hrade sa zachovala z roku 1276 z obdobia výstavby postveľkomoravským rodom Hunt- Poznanovcov synmi komesa Kazimíra a patril medzi kráľovské pohraničné pevnosti.
 

Jadro hradu bolo na najvyššej časti kopca. Pôvodne mal jednu vežu, ktorá zo severovýchodnej strany bola vysunutá a z tejto strany nahrádzala hradby. Ostatné časti boli obohnané hradbami, na vrchu zubovitými. V prostriedku hradu bol malý dvor s niekoľkými obytnými a skladištnými budovami. Vchádzalo sa jedinou bránou, ktorá bola na západnej strane. Čachtického hradu ako kráľovského majetku sa zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti ho opäť spravovali kráľom poverení kasteláni.
Ďalší mocný oligarcha Ctibor I. z Beckova získal hrad aj s panstvom v roku 1392 darom od kráľa Žigmunda. Ctibor sa stal najbohatším feudálom Uhorska, v jeho majetku bolo 15 hradov. Sám sa nazýval "Dominus Vagi" (pán Váhu). Ctibor I. zomrel v roku 1414 a majetok po ňom zdedil jeho syn Ctibor II. Ten bol kapitánom Považia...