Uprostred tejto miestnosti bola kamenná platňa, ako stôl a okolo niekoľko kameňov - stoličiek. Na stole bolo vytesané kružidlo a kladivo - pod ním text: Gregorius R.W. Anno dni 1618 2.Julli. Na jednej strane bol čitateľný dátum 1638. Táto časť bola budovaná veľmi dômyselne, lebo vstupujúci boli nútení ísť v hlbokom predklone a po jednom. Tento spôsob znemožňoval nepriateľom dostať sa do spojovacej chodby vedúcej k časti B, ak tu boli jej obrancovia.

Časť B: vstupná kamenná chodba časti B prudko klesala. Po odbočení vľavo sa striedajú gotické a románske klenby stropov vykopané do hliny. Po hladkých stenách je vyrytých veľa mien. Na jednej dominuje pekne vypracovaný nápis Klarisek 1870. Do časti C vedie spojovacia chodba.

Časť C: do časti C vchádzame samostatným vchodom z bývalej prešovne, ktorá je už zbúraná. Vstupná časť prudko klesá, je celá z kameňa a na konci je rozšírená. Z tejto časti pokračujú chodby kolmo, vľavo a vpravo. V chodbe vľavo pri spojnici s časťou B je na strope vyrezaná kačka.
 

Podobná by mala byť aj na strope v severnej časti v rohu a neďaleko nej tiež na strope je vyrezaná dvanásťcípa hviezda. V tejto časti sú tri väčšie priestory, označené ako dómy. Je tu sedem vetracích kanálikov, zvlášť na severnej a východnej strane. Striedajú sa gotické a románske klenby stropov. Chodbami B a C možno kráčať vzpriamene, čo sa dá zdôvodniť tým, že nepotrebovali taký obranný systém ako časť A. Vchody do časti B a C boli obrátené smerom k panskému kaštieľu, odkliaľ očiam drábov iste nič neuniklo.