svetovej vojny. Postupne podzemie strácalo význam, chodby sa zamurovávali, zavážali suťou a prepadávali sa z dôvodu stavebných prác na povrchu.

Ako zázrak sa zachovalo podzemie pod bývalou prešovňou vína z 16.stor. patriace šľachtickej rodine Nádašdyovej a smutne známej „Bátoričke“. Podzemie bolo súčasťou ich kaštieľa zvaného „Cisársky“, kde mali záhradu, sady a vinohrad. Panstvo malo ochranu za hradbami paláca, no služobníctvo využívalo podzemie pod prešovňou. Do dnešných čias sa nám zachoval v podzemí Nádašdyovský erb v tvare kačky, ozdobné portály, podpisy zvedavých návštevníkov spred niekoľkých storočí a remeselná zručnosť dávnych staviteľov. Po mnohoročnom úsilí nadšencov sú tieto chodby opäť prístupné verejnosti. Návštevník sa prenesie v čase, pocíti temnú atmosféru strachu o holý život dávnych návštevníkov, alebo sa pokochá jedinečným historickým stavebným dielom. Zaujímavosťou je skutočnosť, že v podzemí sa stále pracuje, vyhľadávajú sa nové chodby vedúce niekde do neznáma.
 

Miestny historik, pán Vladimír Ammer, popisuje tento komplex podľa zachovaných kresieb, náčrtov, písomných prác a jeho vlastného poznania nasledovne: Ide o zadnú časť záhrady Nádašdyovcov, neskôr Erdodyovcov, Springerovcov a posledným majiteľom bol Ján Jamrich. Podzemie je rozdelené na tri časti: A-B-C.

Časť A: je už dávno zasypaná a nevieme presne, kde bol do nej vchod. Vstupnú časť, ktorou sa muselo ísť kolenačky, tvorila nízka a úzka chodba. Za ňou bola väčšia nízka miestnosť, v ktorej sa v minulosti našli ľudské kosti! Pokračovala lomenou chodbou, za ktorou bola ďalšia väčšia miestnosť s výškou okolo 180 cm.