Tajomné čachtické podzemie sa rozprestiera ako pavučina popod celými Čachticami. Z pôvodných vínnych pivníc obyvatelia vybudovali niekoľko kilometrový rozsiahly systém chodieb s viac poschodiami, z dôvodu ochrany pred tureckými výpadmi. Po prehratej bitke uhorského vojska s tureckým vojskom 29.8.1526 pri Moháči, kedy padol aj náš kráľ Ľudovít II Jagelovský, v priebehu pár týždňov začali turecké vojská drancovať i dnešné Slovensko. Čachtičania nemali inú možnosť ochrany pred plienením, či odvlečením do otroctva, ako ísť pod zem. Vykonali tak impozantné dielo zasluhujúce obdiv.

Podzemie pozostávalo z vchodov, ľahko prístupných zberných chodieb, či predsiení. Z nich už viedli chodby do ďalších častí s križovatkami, kde sa nachádzali tzv. „líščie diery“, cez ktoré sa plaziačky, alebo v skrčenej polohe dostali do úkrytovej časti chodieb.
 

jeden zo starých vchodov do podzemia pred 100 rokmi


Úzke vchody boli dôležité z dôvodu ľahkej obrany pred prenasledovateľmi, keď len jeden ozbrojený človek dokázal zastaviť celý regiment vojska. Podzemie bolo uspôsobené i na dlhodobejší pobyt ľudí, mali v ňom uskladnené ovocie, víno, ľadovne s potravinami a zbožné jamy s uskladneným obilím. V podzemí bol dômyselný systém vetrania, i z nižších poschodí. Pravdepodobne bola vybudovaná i záložná chodba vedúca podzemím mimo Čachtice, napríklad do bezpečia niekde v lese. Podzemie poskytovalo stáročia ochranu pred vojnovými udalosťami, naposledy za druhej...